Contact

Brabantse Carnavalsfederatie 
p/a Groenstraat 13
4841 BA Prinsenbeek
06-10969667
Kvk 17240382

Members Wanted

Carnaval wil niet op erfgoedlijst
Tuesday 18 November 2014
De BCF is begin november 2014 in het nieuws gekomen door de duidelijke stellingname omtrent de erfgoedlijst. Name: Carnaval wil niet op erfgoedlijst

Bezoek van de Commissaris van de Koning
Tuesday 21 October 2014
Onze beschermheer, Commissaris van de Koning Wim van de Donk, brengt ieder jaar een bezoek aan een Brabantse carnavalsplaats. Name: Bezoek van de Commissaris van de Koning

Algemene Ledenvergadering
Tuesday 21 October 2014
Bij Boerke Mutsaers in Tilburg is dinsdag 21 oktober de algemene ledenvergadering gehouden. Hier een beknopt verslag. Name: Algemene Ledenvergadering

Carnaval in de Brabantse media
Tuesday 16 September 2014
Tijdens de komende algemene ledenvergadering op 21 oktober zijn er sprekers over het onderwerp carnaval in de Brabantse media. Name: Carnaval in de Brabantse media

Bezoek Bergen op Zoom
Tuesday 16 September 2014
Een aantal leden van de BCF heeft op 22 mei een bezoek gebracht aan het Krabbegat (Bergen op Zoom). Name: Bezoek Bergen op Zoom

Onderzoek bezoekers carnavalsplaatsen
Saturday 8 March 2014
Het Kielegat (Breda) en Oeteldonk ('s-Hertogenbosch) zijn de populairste carnavalssteden voor vierders ‘van boven de Moerdijk’. Dat blijkt uit een onderzoek van View.DAT. Name: Onderzoek bezoekers carnavalsplaatsen

Van Lampegat naar Faantelaand
Tuesday 18 February 2014
Onze beschermheer, Commissaris van de Koning Wim Van de Donk, bezoekt tijdens carnaval de optocht van het Lampegat (Eindhoven). Volgend jaar is hij te gast in het Faantelaand (Raamsdonksveer).
Name: Van Lampegat naar Faantelaand

Sleuteldragersbijeenkomst
Tuesday 18 February 2014

Onze beschermheer, Commissaris van de Koning Wim van de Donk, ontving dinsdag 18 februari 44 Brabantse Prinsen tijdens de Sleuteldragersbijeenkomst in het provinciehuis in 's-Hertogenbosch.

Name: Sleuteldragersbijeenkomst

Commissaris van de Koning ontvangt de prinsen
Saturday 15 February 2014
Dinsdag 18 februari van 18.44 tot ongeveer 20.55 uur in de Bois Le Duc-Zaal (begane grond) van het Provinciehuis in Oeteldonk.
Meer informatie en de uitnodiging: zie agenda
Name: Commissaris van de Koning ontvangt de prinsen

Symposium
Monday 11 November 2013
In het provinciehuis in 's-Hertogenbosch is op zaterdag 9 november 2013 het symposium Carnaval, sociaal kapitaal van Brabant gehouden. Commissaris van de Koning Wim van de Donk, tevens beschermheer van de BCF, was de gastheer van bijna tweehonderd gasten. Zij hoorden boeidende lezingen van onder andere onze voorzitter Rob van de Laar over carnaval in cultuur-historisch perspectief. Professor Herman Pleij vertelde op een met humor doordrenkte manier over de middeleeuwse vastenavondviering. Fotograaf Paul van der Stap liet delen uit een reportage zien, die hij maakte over carnaval in West-Brabant en België. Hoogleraar vrijetijdwetenschappen Hans Mommaas stelde onder meer vast dat carnaval als feest op de agenda gezelschap heeft gekregen van vele andere feesten en festivals. Socioloog Mark van Ostaijen hield een pleidooi voor vervolgonderzoek om er achter te kunnen komen hoe groot het belang van carnaval als sociaal kapitaal van Brabant is. Tijdens het panelgesprek onder leiding van de dagvoorzitter Jos Swanenberg werd onder meer vastgesteld dat het plaatsen van carnaval op de werelderfgoedlijst geen toegevoegde waarde heeft, het zou eerder een bedreiging zijn van de uit de historie voortgekomen tradities. Name: Symposium

Commissarispenning
Monday 11 November 2013
Aan het einde van het symposium Carnaval.... Name: Commissarispenning

Symposium
Monday 21 October 2013
Binnen enkele weken, op 11 november,  begint in heel wat Brabantse plaatsen het nieuwe carnavalsseizoen. Voorbereidingen worden getroffen voor nieuwe liedjes, feesten en creaties voor de optochten. Een flink deel van de inwoners van deze provincie is daarbij betrokken.
Hoewel die carnavalsvierders zich daarvan mogelijk niet bewust zijn, dragen zij bij aan het sociaal kapitaal van Brabant.

De Brabantse Carnavals Federatie (BCF) houdt op zaterdag 9 november, in samenwerking met de provincie Noord-Brabant en het Erasmusfestival, een symposium met als onderwerp Carnaval, sociaal kapitaal van Brabant.  
In het provinciehuis in ’s-Hertogenbosch is er van 9.33 tot 14.11uur een programma met verschillende sprekers en performers.

Zij gaan, ieder vanuit een eigen gezichtspunt, in op sociaal kapitaal, dat in het algemeen wordt uitgelegd  als de hulpbron waarover een gemeenschap beschikt, waardoor burgers met elkaar verbonden worden en in staat worden gesteld hun gemeenschappelijke doelstellingen te realiseren; hiertoe behoren sociale netwerken, normen, waarden en vertrouwen.

Het symposium wordt geopend door Commissaris van de Koning Wim van de Donk. Andere sprekers zijn
-Rob van de Laar (voorzitter BCF, over Brabants carnaval in cultuur-
historisch perspectief)
-professor Herman Pleij (over De Middeleeuwse vastenavondviering)
- fotograaf Paul van der Stap (over Carnavalsdagen)
-professor Hans Mommaas (over Sociale duurzaamheid in Brabant)
-socioloog Mark van Ostaijen (over Carnaval als sociaal kapitaal)
Het ochtendgedeelte wordt afgesloten met een panelgesprek onder leiding van professor Jos Swanenberg en een lunch.

Dit symposium is gratis toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is. Inschrijven kan via de website www.brabantsecarnavalsfederatie.nl
Name: Symposium

Bestuur
Monday 21 October 2013
Tot nieuwe bestuursleden zijn op 8 oktober gekozen:
Dagelijks bestuur:
Ad Vos, oud voorzitter Stichting Carnaval Roosendaal
Algemeen bestuur:
Will Hense, voorzitter Bredase Carnavals Viering
Sander van de Gevel, minister president Oeteldonkse Club van 1882
Geert de Brouwer, voorzitter Federatie Eindhovens Carnaval
Name: Bestuur

BCF-bestuur gaat dweilen
Monday 21 October 2013
Op 15 februari wil het bestuur van de BCF een aantal carnavalsactiviteiten in de provincie bezoeken. Wie op die dag een leuk feest houdt, kan dit melden bij de secretaris.

Name: BCF-bestuur gaat dweilen

Leuke activiteit
Monday 21 October 2013
Wie een leuke openbare activiteit wil aankondigen via onze website, kan deze melden. Deze wordt dan op de agenda geplaatst.

Name: Leuke activiteit

Bezoek Commissaris van de Koning
Monday 21 October 2013
Commissaris van de Koning Wim van de Donk is de beschermheer van de BCF. Hij bezoekt samen met onze voorzitter tijdens carnaval ieder jaar een carnavalsplaats. Wie een keer gastheer wil zijn van de Commissaris van de Koning, kan een (zo origineel mogelijke) uitnodiging sturen naar de secretaris van de BCF.

Name: Bezoek Commissaris van de Koning

ledenvergadering
Monday 21 October 2013
Ledenvergadering
Op 8 oktober hadden we een ledenvergadering met interessante sprekers: Ard-Jan Bruijs van de Stichting Vastenavend Bergen op Zoom over het nut van sociale media, Marco van Hassel over de organisatie van het Bloemencors Zundert en Ron van Gijn uit Den Bosch over crowd control bij evenementen.
Name: ledenvergadering

duurzaam tips
Saturday 21 January 2012
ROOSENDAAL - Op de Dag van de Duurzaamheid zijn vrijdag 11 november om 11.11 uur de elf tips voor een duurzamer carnaval gepresenteerd in zaal Erato in Roosendaal. Uit West-Brabant zijn 47 tips ingediend door wagenbouwers, carnavalsorganisaties en kapellen.

De jury heeft daar elf tips uit geselecteerd en die worden via de plaatselijke stichtingen verspreid. De organisatie van de Regionale Milieu Dienst (RMD) West-Brabant, de Brabantse Carnavals Federatie (BCF) en de duurzaamheidsstichting Urgenda hoopt dat hiermee een aanzet wordt gegeven voor een bewuster en duurzamer carnavalsfeest.
Daar speelt de veiligheid bij het bouwen van de carnavalswagens ook een rol. Bijkomend effect is volgens voorzitter Rob van de Laar van de BCF dat de beeldvorming van het leutfeest positiever wordt. "Vooral boven de rivieren bestaat nog altijd het beeld van dronken mannen die aan de bar hangen en achter de vrouwen aan jagen. Wij willen juist de kwaliteit van dit cultureel erfgoed benadrukken."

Hij sprak de wens uit dat ook andere regio's in Brabant zich gaan buigen over een duurzamer carnaval.

Voorzitter Jan Rotmans van de stichting Urgenda vertelde dat over twintig jaar zal blijken hoe eenvoudig een duurzaam carnaval kan zijn. "Dankzij dit initiatief."

Rotmans zat in de jury, samen met bekende Nederlander en geboren Bergenaar Cornald Maas, Commissaris van de Koningin Wim van de Donk en Jan Luteijn, de voorzitter van de bestuurscommissie Duurzaamheid in de regio West-Brabant. Volgens Van de Donk zijn er nog meer ideeën te bedenken: "Ik hecht erg aan ideeën die het veilig werken aan de wagens verbeteren of de veiligheid tijdens de carnavals- of vastenavondviering zelf."

De Roosendaalse wethouder Steven Adriaansen maakte de elf tips voor een duurzame carnaval bekend. Hij deed dat namens de negentien gemeenten in West-Brabant plus Tholen, die samen de Regionale Milieu Dienst vormen.

1. Wij besparen plastic en spoelwater door te drinken uit een eigen, duurzame bierpul.

2. Wij vervaardigen de wagenversieringen zoveel mogelijk met papier-maché.

3. Wij kiezen voor levende muziek in plaats van mechanische.

4. Wij stappen voor de veiligheid over op meer piepschuim.

5. Wij gebruiken uitsluitend verf op waterbasis.

6. Wij verlichten onze loods alleen op plekken waar gewerkt wordt.

7. Wij ruilen kleding, poppen en koppen voor hergebruik via internet.

8. Wij reduceren afval door gezamenlijk in te kopen.

9. Wij streven naar een duurzame prinsenwagen die ook bij andere evenementen ingezet kan worden.

10. Wij doen vloeibare confetti in de ban.

11. Wij stimuleren hergebruik door optimale inzameling van bruikbare restproducten bij instellingen en bedrijven.

Deze elf ideeën zijn aangedragen door carnavalsverenigingen en organisaties uit Putte, Hoogerheide, De Heen, Lepelstraat, Hoeven, Prinsenbeek, Made en Alphen.


Name: duurzaam tips

De Muggezifters Bladel
Thursday 27 October 2011
CV de Muggezifters uit Bladel hebben een geweldig kunstwerk laten plaatsen.
De sculptuur stelt voor: een prinsensteek die door een serpentineslinger verbonden is met de prinsencape, staande op een rond plateau met daarop “confettisnippers” met daarop de namen van alle prinsen van carnavalsvereniging de Muggezifters.

De sculptuur is ontworpen door Nop Mercx en onder zijn toezicht vervaardigd en geplaatst door de leden van de Broederschap van Prinsen.

Op 30 april 2011 onthuld door Grootvorst Johan Pijnenburg, Oud-burgemeester Arnold v. Houdt, Burgemeester Boy Swachten en voorzitter van de BS Loet Verhoeven.

Daarna aangeboden aan de gemeenschap van Bladel in persoon van Burgemeester B. Swachten.

Er zijn mooie foto''s van gemaakt, welke helaas in deze nieuwsrubriek niet meegeplaatst kunnen worden. Zie daarvoor de website van CV de Muggezifters.
Name: De Muggezifters Bladel

nieuwe bestuursleden
Tuesday 18 October 2011
Oproep bestuursleden

Geachte leden

In verband met het terugtreden van Frans-Jan Bertens als voorzitter van de Carnavalsstichting Tilburg, in verband met zijn benoeming tot Prins van Kruikenstad, is er in het algemeen bestuur een vacature ontstaan. Wij roepen u allen op om kandidaten voor deze functie voor te stellen. Statutair is het verplicht dat een door u voorgesteld lid een in functie zijnd lid van het bestuur van uw organisatie dient te zijn. De werkzaamheden omvatten niet meer dan drie tot vier vergaderingen per jaar.  

Wij zoeken tevens, ter uitbreiding tot vijf personen, voor ons dagelijks bestuur een bestuurslid. Ook hierbij kunnen door alle aangesloten organisaties kandidaten worden gesteld. Deze kandidaten moeten statutair oud-bestuursleden van uw organisatie zijn. De werkzaamheden bestaan uit een licht takenpakket, de behartiging daarvan, actieve aanwezigheid bij zo’n vijf/zes vergaderingen per jaar alsmede bij representatieve afvaardigingen.

Graag zien wij voorstellen voor kandidaten tegemoet.

Name: nieuwe bestuursleden


News 41 - 60 of 66
First | Prev. | 1 2 3 4 | Next | Last