Contact

Brabantse Carnavalsfederatie 
p/a Boekelsedijk 7
5411NW Zeeland
06-24253690
Kvk 17240382

Members Wanted

Educatie op school

Het is evident dat we, als we het carnavalsfeest willen behouden, ervoor zullen moeten zorgen dat de jeugd al in een vroeg stadium met dit grootste volksfeest vertrouwd wordt gemaakt, zo ook op school.

Er zijn door diverse carnavalsorganisaties inmiddels goedlopende educatieprojecten opgezet met het onderwerp carnaval. Het is echter niet alle organisaties gegeven om een dergelijk project, met de middelen die zij hebben, samen te stellen. Om die reden stelt de Brabantse Carnavals Federatie bijgaande opzet ter beschikking aan haar leden.

Met dit educatieproject heeft u als carnavalsorganisatie een middel in handen om de kinderen zich meer bewust te maken van carnaval in de eigen plaats.

Het is een basis, als het ware een blauwdruk waar u zelf een plaatselijk ‘sausje’ over moet gieten. Dit vergt een geringe inspanning waar u niet tegenop hoeft te zien.

Alles wat u moet aanvullen of wijzingen staat met rood aangegeven.

Opzet

Het project is simpel van opzet en bestaat uit elf lesjes carnaval, op het niveau van groep zes van de basisschool. De lessen zijn voor de leerkrachten goed in te voegen in de gewone lessen. Ze geven immers toch rekenen, tekenen, geschiedenis en aardrijkskunde. Met dit argument kunt u als carnavalsorganisatie de leerkrachten overtuigen om met het project te beginnen.

Enthousiasme

Een belangrijke succesfactor is het enthousiasme van de directie en leerkrachten. Zonder dit enthousiasme wordt het lastig om het project in de klas te krijgen.

Van groot belang is het om de scholen warm te maken voor het project. Een beproefde methode is het (in het eigen ’carnavalsnetwerk’) zoeken naar leerkrachten die ‘iets’ (liefst veel) met carnaval hebben. Zij moeten vervolgens enthousiast gemaakt worden voor de invoering van het project. Nog mooier is als deze leerkracht haar of zijn collega’s ook enthousiast krijgt. U kunt ook werken met ‘ambassadeurs’. Dat zijn personen binnen uw organisatie of daaraan gelieerd die door welke omstandigheid dan ook tijd en gelegenheid hebben om namens uw organisatie contacten te leggen met de scholen.

Succes gegarandeerd

De opzet heeft zijn waarde bewezen in onder meer het dorp Prinsenbeek waar sinds de invoering in het jaar 2000 het aantal deelnemende clubs (van gemiddeld tien tot vijftien kinderen) in de kinderoptocht is gestegen van 60 naar 140 in 2012.

Carnavalsorganisaties in de regio rond Prinsenbeek hebben dit project als basis gebruikt voor een eigen scholenproject en ook daar hebben docenten en kinderen er veel plezier mee.

In het project zitten werkbladen voor de leerlingen. Deze kunnen naar behoefte geprint en gekopieerd worden.

U voegt toe: een cd met carnavalslied en eventueel een dvd met film en carnavalskranten.

Wij hopen dat ook u veel plezier beleeft aan het educatieproject van elf lesjes carnaval.

Tip: zoek bij de invoering of presentatie ervan de pers op, dat is altijd goed voor het draagvlak in de gemeenschap. En levert bovendien positieve pr op.

Vraag: Graag ontvangen wij feedback over dit project. Met de ervaringen van u als carnavalsorganisatie en van de leerkrachten kan het project worden aangepast en verbeterd.

Voor gevorderden: Als het project goed aanslaat, kan de carnavalsorganisatie andere projecten opzetten voor de kinderen, zoals bijvoorbeeld het geven van een lascursus of een workshop tonpraten.

Bestuur Brabantse Carnavals Federatie (BCF)

Download het lesprogramma »