Contact

Brabantse Carnavalsfederatie 
p/a Boekelsedijk 7
5411NW Zeeland
06-24253690
Kvk 17240382

Members Wanted

Brief aan leden, 28 augustus

Friday 28 August 2020

We hadden toen de hoop dat er vóór 1 september nieuwe en heldere richtlijnen bekend zouden worden gemaakt met het oog op 11/11 en carnaval. Eerlijk gezegd hoopten we dat er een versoepeling van de maatregelen zouden worden afgekondigd. Helaas is dat niet het geval. Velen van jullie hebben het beslismoment op die datum gesteld. Maatregelen worden momenteel echter van week tot week en soms van dag tot dag veranderd en/of aangepast en er komt nog een speciale coronawet.
De glazen bol met het oog op de komende Vastenavond-/carnavalsactiviteiten  is nog steeds wazig. De roep van jullie om heldere richtlijnen en een klip en klaar advies over de invulling van carnaval, kan nu dus niet gegeven worden.
Wel blijven wij in gesprek met onze Limburgse zusterbonden en vertegenwoordigers van de veiligheidsregio’s. Zodra daar concrete aanbevelingen/adviezen uit komen, laten wij dat weten.
Wij willen vooropstellen dat wij voor onszelf geen rol zien in het geven van bindende adviezen. De invulling van het feest is uiteraard een zaak van jullie als plaatselijke organisaties.
Enige handvatten
Wel willen wij als bestuur van de BCF enkele handvatten geven waar jullie hopelijk wat aan hebben in de afwegingen waar jullie voor staan. De viering van de elfde van de elfde is immers dichtbij en ook bouwers van carnavalswagens willen weten waar ze aan toe zijn.
-    Iedere carnavalsorganisatie doet er naar ons idee verstandig aan om bij de afwegingen en besluiten in overleg te treden met de partners die bij het feest betrokken zijn. Denk daarbij aan de gemeente, horeca, optochtdeelnemers, muziekkapellen en andere organisaties uit de eigen gemeente. Neem de besluiten niet alleen. Ben je bewust van je éigen verantwoordelijkheid. Die heb je als organisatie, die heeft de horeca en die heeft de vergunningverlener. Een nauwe samenwerking is daarom een pré. Ook met de vierders en de ‘buren’. Je hebt elkaar nu en later keihard nodig.
-    In alles geldt dat we de richtlijnen van de RIVM nauwlettend in de gaten moeten houden. Deze geven momenteel geen helderheid over ons feest dat over ruim 5 maandenmoet plaatsvinden. Duidelijk is wel dat op dit moment grote groepsevenementen niet worden toegestaan, dat openlijk zingen niet mogelijk is en in de horeca móet je zitten, veelal aan een tafel. Vanwege de voortdurende wijzigingen denken wij daarom dat het wijs is om ieder besluit over het al dan niet doorgaan van een activiteit zo lang mogelijk uit te stellen. Omdat een (te) vroeg genomen besluit achteraf wellicht kan leiden tot spijt. We weten gewoonweg niet in welke richting het virus ons brengt.
Bepaal als organisatie voor iedere activiteit afzonderlijk wat de uiterste datum is waarop je een besluit moet nemen ten aanzien van die specifieke activiteit. Denk bij de overwegingen aan zaken als
1) verzekering (verzekeringen dekken geen schade meer bij afgelasting wanneer deze wordt veroorzaakt door Covid19 of de daaruit voortvloeiende maatregelen)
2) de financiën (sponsors en adverteerders, die het vaak zelf moeilijk hebben, kunnen zich terugtrekken)
3) vergunningen (wanneer moet deze uiterlijk aangevraagd worden)
4) de wensen van de deelnemende clubs (ouderen, die kwetsbaar zijn voor het virus, kunnen afhaken omdat zij zich bijvoorbeeld niet veilig voelen in bijvoorbeeld een bouwhal of clubs die niet samen kunnen oefenen etc.)
5) is er nog voldoende tijd voor de voorbereidingen.  

-    Mocht je toch een evenement willen en mogen organiseren dat  grootschalig is en dus een grote aantrekkingskracht heeft, denk bijvoorbeeld aan een optocht, in welke vorm van ook, ben je dan bewust van de mogelijke gevolgen rondom een mogelijk grote toeloop van publiek, omdat elders carnavalsactiviteiten worden afgelast. Stel je de vraag: kunnen we dit hanteren?

Er zijn ook zaken die wèl kunnen.

We bagatelliseren niet maar willen de situatie ook niet alleen negatief zien. Er zijn namelijk ook activiteiten die wèl mogelijk zijn met bijvoorbeeld enige aanpassing. Wat een organisatie dus kan doen is kijken naar wat wèl kan. Volgens de huidige richtlijnen is er, tot op heden,  veel mogelijk rondom jeugdfeesten, carnavalslessen op school, een jeugdraad, aankleding van het centrum, kleinschalige optredens, mechanische muziek op straat, het gebruik van social media etc.
Vraag je ook eens af of een carnavalsprins niet op andere wijze invulling kan geven aan bijvoorbeeld personen of familieleden die getroffen zijn door het virus.
En er is méér mogelijk. Carnavalsvierders staan bekend om hun creativiteit. Boor deze aan. Denk in mogelijkheden in plaats van beperkingen. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan het uitsmeren van activiteiten over een langere periode dan alleen de carnavalsdagen en het anders invullen van een evenement. We worden gedwongen tot ‘omdenken’ en daar kun je veel plezier aan beleven.
Tot slot geven we de opmerking mee dat het geen vraag is of carnaval doorgaat, want carnaval is er. Het staat op de kalender zoals Kerstmis en Pasen. De vraag is alleen welke invulling er aan wordt gegeven. Het gaat dit jaar om een gewijzigde vorm waarbij massaliteit moet worden vermeden.
Let op!
In onze jaarplanning stond dat we op 13 oktober een algemene ledenvergadering houden. Deze willen we een paar weken naar voor schuiven, naar dinsdag 29 september. De statutaire jaarvergadering zelf houden we kort omdat we met jullie uitgebreid willen praten over de situatie zoals die op dat moment is. Dat willen we doen met deskundigen van wellicht RIVM danwel de veiligheidsregio’s zodat ook vragen gesteld kunnen worden. We zijn benieuwd naar jullie inzichten, willen meningen horen en hopen dat we elkaar die avond weer wat verder helpen in deze enorme worsteling. Naar een geschikte locatie wordt gezocht, een waar we op coronaveilige afstand van elkaar kunnen zitten. Mocht dat omwille van nieuwe maatregelen niet fysiek mogelijk zijn dan doen we dat middels een videoconferentie. Jullie horen bijtijds hoe we dat gaan inrichten.
Laat svp vóór 14 september aan onze secretaris weten of en met hoeveel personen je wilt komen, maximaal 2 per organisatie.

We hopen jullie iets verder te hebben geholpen. We beseffen daarbij dat dit geen klip en klaar advies is van ‘hoe nu verder’, het is inherent aan de situatie waarin we allemaal zitten, zowel op nationaal als regionaal als lokaal niveau.

Veel sterkte en geef gerust een reactie per mail aan secretaris@brabantsecarnavalsfederatie.nl .

Namens het BCF-bestuur,
Rob van de Laar, voorzitter

See All Nieuws