Contact

Brabantse Carnavalsfederatie 
p/a Boekelsedijk 7
5411NW Zeeland
06-24253690
Kvk 17240382

Members Wanted

Update COVID- 19 en carnaval

Saturday 11 July 2020

’s-Hertogenbosch, 11 juli 2020
Beste leden,

Hier weer een BCF-update met betrekking tot COVID- 19 en carnaval.
De enquête die we onder de leden hebben gehouden, heeft in grote lijnen opgeleverd dat velen van jullie wachten tot 1 september wanneer de nieuwe maatregelen van kracht zullen worden.  Daarnaast is er een aantal praktische kleinschalige oplossingen aangedragen. Een overzicht is in de maak en wordt jullie volgende week toegezonden met nog enige andere stukken m.b.t. dit onderwerp.
Belangrijker is de vraag wat wel en wat niet mag. Met de huidige maatregelen, ook met de versoepelingen, zijn grootschalige evenementen als optochten, zaal- en pleinvieringen alsmede feesten in een horecagelegenheid niet mogelijk. O.a. door de 1,5 meter regel, het niet mogen zingen en het maximum aantal personen per locatie. Verzekeringen dekken ook niet meer de kosten die eruit voortvloeien mocht iets niet doorgaan. Daarnaast speelt bij velen het kostenaspect. Sponsors (zoals horeca) haken voor komend jaar af. Dat laat onverlet dat er, met de van ons carnavalsvierders bekende creativiteit, tal van onderdelen te bedenken zijn zoals “communiceren” via live-stream en social media. Maar….het is nog te vroeg om te bezien wat er tegen die tijd wèl of niet kan. Komt er een vaccin, komt er een tweede golf, zwakt het huidige virus verder af? Het zijn vragen waarop het antwoord van invloed is op datgene wat wel en niet mag en kan.
Om onze leden een juiste afweging te laten maken zijn wij druk bezig om vooral op tijd duidelijkheid en éénduidigheid van de maatregelen boven tafel te krijgen.  Daartoe hebben wij inmiddels gesprekken gevoerd met de Veiligheidsregio Brabant-Noord (de drie Brabantse regio’s stemmen op en met elkaar af) en met de Bond Carnavalsverenigingen Limburg (BCL). Een afspraak met de Gedeputeerde van Cultuur bij de Provincie Noord-Brabant volgt nog.
Uit deze gesprekken is gebleken dat er nog veel onzekerheden zijn. Wij hebben aangedrongen op snelle besluiten ten aanzien hiervan, nogmaals met het oog op simpele duidelijkheid en éénduidigheid. We hebben ook geconstateerd dat de maatregelen voor het hele land gelden en dat er lokaal en regionaal weinig zaken anders geïnterpreteerd kunnen worden. Dat is dan ook de reden dat wij met de BCL en SLV (de tweede Limburgse carnavalsbond) hebben afgesproken om gezamenlijk op te trekken. De beide voorzitters van BCL en SLV zijn beiden burgemeester én lid van de Veiligheidsregio’s van respectievelijk Noord- en Zuid-Limburg). Zij hebben ook al enige documenten opgesteld voor hun leden, zoals een drietal scenario’s, die wij jullie snel zullen toesturen. We hoeven het wiel immers zelf niet uit te vinden.
In deze onzekere tijden is het voor ons allen van belang om elkaar zoveel mogelijk te vinden en te helpen. Als jullie Mochten er vragen en/of opmerkingen hebben, stuur die dan aan ons door via secretariaat@brabantsecarnavalsfederatie.nl .  De komende maanden zullen wij vaker van dit soort updates aan jullie sturen.
Carnaval, Vastenavond, gaat gewoon of ongewoon tóch door, net als Sinterklaas en Kerstmis. We blijven dat zeggen omdat er ook vele uitdagingen liggen die juist ons, creatieve carnavalisten, moeten kunnen prikkelen zodat we er, ondanks  COVID-19 toch een geweldig feest van kunnen maken. Zoals onze vertrekkende beschermheer, CdK Wim van de Donk, altijd placht te zeggen dat wij de ‘veerkracht’ van Brabant zijn, al bedoelt hij dat anders in de context van alle aanwezige Prinsessen en Prinsen in het Provinciehuis ieder jaar.  Laten we nu tonen dat we dat in werkelijke zin ook zijn.
Met carnavalsgroet,
Namens het BCF-bestuur, Rob van de Laar, voorzitter

See All Nieuws