Contact

Brabantse Carnavalsfederatie 
p/a Boekelsedijk 7
5411NW Zeeland
06-24253690
Kvk 17240382

Members Wanted

Carnaval, corona en noodweer

Wednesday 1 July 2020

Beste Leden,

CORONACRISIS EN CARNAVAL
We zijn momenteel druk doende om de vele reacties inzake carnaval en de coronacrisis, inzichtelijk te maken. Jullie krijgen daar op korte termijn een samenvatting van. Daarnaast hebben wij voor volgende week maandag een eerste afspraak staan met dhr. Jack Mikkers (burgemeester van 's-Hertogenbosch) in zijn functie van voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Noord (een van de drie Brabantse veiligheidsregio's) om een eerste strategie uit zetten. Datzelfde gaan we doen met de verantwoordelijke gedeputeerde van de Provincie. Met onze sponsor Bavaria hebben we intussen contact gelegd op hun verzoek om bij te praten over de mogelijkheden. Zij voelen zich, ook emotioneel, betrokken bij het carnaval en willen helpen waar zij kunnen. Met de Limburgse bonden willen de contacten momenteel niet erg vlotten maar we blijven eraan werken. Het betreft hier namelijk een landelijke kwestie en niet slechts provinciaal dus is samenwerking in deze vereist. Wij houden jullie op de hoogte. Mocht een van jullie door de pers benaderd worden, zendt ons dan een kopie van het artikel of een verwijzing naar de uitzending (radio/tv etc.).

CARNAVAL EN NOODWEER
Een tweede kwestie betreft de mogelijke afgelasting van optochten in geval van noodweer, zoals afgelopen jaar weer eens ervaren. Dat het weer verandert en de carnavalsvieringen parten gaat spelen is evident. Van verschillende zijden wordt gevraagd of wij een protocol hebben in geval van storm/noodweer. Dat betreft dan niet alleen bij welk weer wel of geen afgelasting maar ook wie benaderd dienen te worden, welke maatregelen dien je te nemen en wat betekent dat voor de verzekering etc.etc. Wij zouden daarvoor graag met jullie expertise een draaiboekje/protocol voor iedereen willen samenstellen maar willen het wiel niet uitvinden. Wellicht dat met name de grotere carnavals organisaties al zo'n protocol hebben liggen danwel daarmee bezig zijn. Graag willen we daarover in gesprek met hen. Eerst in een kleinere groep van hen die ermee bezig zijn dan wel verantwoordelijk voor zijn om dat vervolgens aan een ieder voor te leggen. Graag een dringende vraag aan hen die hierin al verder gevorderd zijn om opgave daarvan te doen via ons secretariaat.

met groet,
namens het bestuur,

Rob van de Laar, voorzitter
Brabantse Carnavals Federatie

See All Nieuws