Contact

Brabantse Carnavalsfederatie 
p/a Boekelsedijk 7
5411NW Zeeland
06-24253690
Kvk 17240382

Members Wanted
Tuesday 29 September 2020

ALV en bijeenkomst carnaval en coronaWanneer en waar
Deze wordt gehouden op dinsdag 29 september in het Willem II stadion, Goirleseweg 34, 5026 PC Tilburg en begint om 20.00 uur.
We zijn uitgeweken naar deze grotere locatie omdat we hier voldoende afstand tot elkaar kunnen houden. Rondom het stadion is er voldoende parkeergelegenheid.

Graag opgeven, met namen
Een groot deel van onze leden heeft zich reeds opgegeven voor deze vergadering. Wie dat nog niet heeft gedaan wordt verzocht om dat alsnog te doen.
Graag ook met de namen van de aanwezigen. Wie de namen nog niet heeft doorgeven, mail ze even door svp. Dat is belangrijk voor de registratie in het kader van corona. secretariaat@brabantsecarnavalsfederatie.nl

Maximaal 2 personen
Vanwege de beschikbare ruimte en de te verwachten grote opkomst kunnen we niet anders dan maximaal 2 personen per lid toelaten. De verzoeken om met meer personen te kunnen komen, moeten we helaas afwijzen.

Korte Algemene Ledenvergadering
De statutaire ledenvergadering wordt zeer kort gehouden, maximaal een half uur, zodat we ons vanaf 20.30 uur gezamenlijk kunnen richten op de kwestie carnaval en corona.

Na de vergadering: corona en carnaval
Dit is hèt onderwerp wat ons bezighoudt. We willen deze bijeenkomst benutten om ideeën en gedachten uit te wisselen en deze waar mogelijk te toetsen aan de mogelijkheden en onmogelijkheden.
Aanwezig is een bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordiging namens de drie Veilgheidsregio’s in Brabant. We hopen dat de avond onze leden iets meer inzicht geeft wat kan helpen bij het ‘sturen in de mist’ waartoe de carnavalsorganisaties momenteel door de omstandigheden zijn veroordeeld.
Aanwezig is ook een afvaardiging van onze Limburgse zusterorganisatie de BCL.    

Heb je vragen, mail ze alvast
Voor een goede voorbereiding en een soepel verloop van deze bijeenkomst vragen we jullie met klem om prangende vragen alvast per mail door te sturen. Zodat we deze waar mogelijk kunnen bundelen en voorleggen. Graag voor woensdag 23 september, te versturen naar:
secretariaat@brabantsecarnavalsfederatie.nl


De agenda van de ALV (20.00-20.30 uur) is als volgt:
1.    Welkom
2.    Mededelingen
3.    Notulen van de vergadering van 22 oktober 2019, als bijlage toegevoegd
4.    Ingekomen stukken, overzicht is als bijlage toegevoegd
5.    Samenstelling bestuur: Het bestuur draagt Edwin Broens van de Knoerissen (Uden) voor als lid van het Algemeen Bestuur
6.    Terugblik op activiteiten 2019/2020
7.    Wijziging statuten
8.    Ontvangst bij de Commissaris van de Koning
9.    Financiën
10.    Rondvraag
11.    Sluiting


Graag tot 29  september.

Namens het bestuur van de BCF,
Frank Timmers,
secretaris,  06-10969667

See All Agenda