Contact

Brabantse Carnavalsfederatie 
p/a Groenstraat 13
4841 BA Prinsenbeek
06-10969667
Kvk 17240382

Members Wanted
Tuesday 23 October 2018

Algemene Leden Vergadering

De agenda is als volgt:
1.    Welkom
2.    Mededelingen
3.    Notulen van de vergadering van 17 oktober 2017
4.    Ingekomen stukken
5.    Samenstelling bestuur:
Ad Vos stelt zijn vacature binnen het Dagelijks Bestuur vacant.
Frans van den Broek, secretaris stichting Kielegat stelt zijn vacature binnen het Algemeen Bestuur vacant. Het bestuur draagt Jasper Mol, zijn opvolger bij genoemde stichting, voor als nieuw lid van het Algemeen Bestuur.
Kandidaten worden verzocht zich voor 23 oktober te melden bij voorzitter Rob van de Laar (oetelbosch@gmail.com)  
6.    Terugblik op activiteiten 2017/2018
7.    Vooruitblik op activiteiten 2018/2019
8.    Ontvangst bij de Commissaris van de Koning
9.    Financiën
10.    Rondvraag
11.    Sluiting

Na de vergadering behandelen we een van de speerpunten uit de enquête: de betrokkenheid van jeugd bij carnaval. We doen dat aan de hand van een forum waarvoor in ieder geval aanwezig zijn:
-Boukje van Ettro, voorzitter stichting Brabantsedag
-Paul Bastiaansen, voorzitter Corsokoepel Nederland
Middels een vraaggesprek willen wij dit panel laten vertellen wat de ervaringen zijn bij het betrokken raken van jeugd bij deze evenementen.

Graag doorgeven of en met hoeveel personen u naar de vergadering komt. Dat kan door te mailen naar secretariaat@brabantsecarnavalsfederatie.nl, of door deze mail te beantwoorden.

See All Agenda